Ortaokul Online Eğitim

Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020 tarihinden itibaren ihtiyaçlara ve salgının seyrine göre evrilerek devam eden bir online eğitim sürecimiz oldu. Akademik koordinatörlerimiz ve bölüm başkanlarımız  ile bir araya gelerek planladığımız online eğitim sürecinde, öğrencilerin içinde bulunduğu sosyo-duygusal ihtiyaçları da göz önünde bulundurduk ve kademeli olarak artan bir ders programı oluşturduk.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında online eğitimin daha fazla ön plana çıkmasıyla tüm ders programları yeniden revize edilerek yüz yüze-online-hibrit üçlemesine uygun hale getirildi. Kullanılan ders araçları, yöntem ve teknikler ile derslerin gün içinde dağılımı ve ders süreleri de bu içeriğe uygun planlandı. Tüm temel dersler , yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler ile bütünsel bir ders programı uygulandı.