İlkokul Math Kangaroo

Kanguru Matematik

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres Derneği”ne bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor.

Kanguru Matematik Sınavına her yıl 6 milyon civarı öğrenci katılır. Eriştiği bu rakam ile IMO kadar yaygın ve önemli bir matematik yarışmasıdır.

Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı, hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

Kilittaşı Okulları olarak biz de her yıl öğrencilerimizin matematiğe olan ilgisini arttırmak amacıyla sınava katılım sağlıyoruz.

Tüm Uluslararası Sınavlar