İlkokul DELF / DALF

DELF diploması Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fransızca anadili olmayan adayların Fransızca dil kabiliyetini geliştirmesi için verilmekte olan uluslararası bir dil sınavıdır.

Kilittaşı ve Keystone Okullarında 3 yaşından itibaren çocuklar ”doğal ortamda” İngilizceyi, anadili İngilizce olan öğretmeler ile yaşayarak öğrenirler. 4 yaşından itibaren ise yabancı dil olarak Fransızca’yla tanışırlar. Fransızca birinci yabancı dil olarak ilkokul 5. sınıfa kadar devam eder. İlkokul 5. sınıfa gelen çift dilli (İngilizce ve Türkçe) öğrenciler 4 yaşından itibaren ikinci dil olarak öğrenmeye başladıkları Fransızca dilini 5. sınıfın sonunda konuşabilecek seviyeye gelebilmek için Fransızca dil ağırlıklı 5. sınıfa devam ederler. Yıl sonunda DELF/DALF sınavı ile konuşmalarına tanık olur ve bunu sertifika ile taçlandırırız.

DELF sınavı uluslararası platform tarafından tanınmakta ve bu diplomaya hak kazanan öğrenciler, söz konusu diplomayı hayatlarının her noktasında kullanabilirler.

Delf sınavı beceri temellidir. Okuma ve okuduğunu anlama, dinleme ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerini ölçen sınav dört seviyeden oluşmaktadır:

  • Okuma becerisi
  • Dinleme ve anlama becerisi
  • Yazma becerisi
  • Konuşma becerisi

DELF sınavı dört seviyeden oluşmaktadır: A1-A2/B1-B2.

DELF A1 ve A2 seviyesi: Fransızcanın ilk basamağını oluşturur. Fransızca basit günlük konuşma seviyesidir. Temel kalıplar, sık kullanılan sözcükler ile bu seviyeyi geçen kişiler kısa ve net iletişim kurabilir.

DELF B1 ve B2 seviyesi: Fransızcayı hem sözlü hem de yazılı olarak etkin kullanma seviyesidir. Bu seviyeyi geçen kişiler rahat ve kolayca iletişim kurabilir. Televizyon, radyo programları veya iş, okul hayatında kullanılan dilin büyük bir kısmını anlayabilir.
Kilittaşı ve Keystone Okullarında öğrencilerimiz A1/A2/B1 sınavlarında başarılı olurlar. Aynı zamanda okullarımız sınırlı sayıdaki DELF sınav merkezlerinden biridir.

Tüm Uluslararası Sınavlar