Anaokulu Müfredatı

Ana sınıflarında, ana dil İngilizcedir. Kilittaşı Okullarındaki her birey, erken yaşta öğrenmenin önemine inanmaktadır. Bu nedenle öğrencilere gelişimlerine uygun bir öğrenme ortamı hazırlayarak onları yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, okulda eğlenceli etkinliklerin tadını çıkarırken sevgi dolu bir topluluğun parçası olduklarını burada öğrenirler. Bunun yanı sıra ana sınıfındaki öğrenciler; problem çözme becerisi edinme, yaratıcılıklarını geliştirme, öz saygılarını inşa edebilme, işbirlikçi öğrenmenin ön planda olduğu bir ortamda bulunmanın avantajını da yaşamaktadırlar.

Kilittaşı Okullarında bütüncül bir eğitim yaklaşımı benimsenerek öğrencilerin sadece bilişsel gelişimlerine değil aynı zamanda fiziksel, kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanmaktadır. Bu bütüncül eğitim yaklaşım ile öğrencilerin doğa ile etkileşim halinde olmaları da sağlanır. Öğrencilerin doğa ile etkileşimleri ile birlikte doğal yaşamı gözlemlemeleri, çevrelerine saygılı olmaları ve çevreyi sevmeleri için de fırsat sağlanır.

Ana sınıfında bulunan her öğrencinin yeteneği ve becerisi göz önünde bulundurularak hem sosyal hem de duygusal becerilerini geliştirebilmeleri için yaşamlarını aydınlatmaları öncelikli tutulur. Gün içerisinde yapılan sınıf içi ve açık hava aktiviteleri aracılığıyla öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla işbirliği halinde hem sorgulayabilecekleri hem yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortam sunulmaktadır.

Uygulanan İngilizce müfredatıyla öğrencileri, ilkokul ve daha sonraki kademeler için hazırlar ve tüm dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. 4 yaşından itibaren Fransızca da ikinci dil olarak öğretilir.

Anaokulu Dersler


English Language Arts (ELA), dil sanatlarının incelenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. ELA’da öğrenmenin temelleri, diğer tüm müfredat alanlarında da olduğu kadar çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi için de kritiktir. Dil sanatları ile öğrenilen beceriler sadece kendi içinde önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer çalışma alanlarında ve okul dışındaki yaşamda başarı için de gereklidir. Okulumuzda sürekli olarak, sözlü ve yazılı dilin çocuklara anlamlı bir şekilde verilmesinin farklı yollarını araştırmaktayız. İleriki yıllarda çocukların içinde kalacak okuryazarlığa olan sevgisini teşvik etmek ve günlük yaşamlarındaki amacını yönelik anlamalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Erken konuşma ve dil gelişimi sırasında, çocuklar okuryazarlığın gelişimi (okuma ve yazma) için önemli olan becerileri öğrenmektedirler. Çocuklar ilkokula başlamadan çok önce her durumda çizgi çalışmaları ve yazılarla görsel (fotoğrafik hafıza) olarak karşılaşmakta, harfleri öğrenmekte ve etkileşime girmektedirler. Kademeli olarak, çocuklar çizgi çalışmaları, yazılı görseller hakkında bildiklerini birleştirmekte ve okuma-yazma öğrenmeye hazır hale gelmektedirler. Kalemi doğru tutmayı, sayfayı yukarıdan aşağıya, soldan sağa kullanmayı anlamak öğrencilerin düzgün yazmasına yardımcı olacak unsurlar arasındadır. Alfabenin harflerini, seslerini ve her harfin nasıl yazılacağını öğrenmektedirler.


Fonetik eğitimi, okuyucunun sesleri yazım üzerine eşleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu beceri okuyucuların kelimeleri deşifre etmesini sağlamaktadır. Kelimelerin deşifre edilmesi, kelime tanımada bir yönün gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar için harf-ses ilişkilerini öğrenmeleri önemlidir, çünkü İngilizce sesleri temsil etmek için alfabedeki harfleri kullanmaktadır. Belirli fonetik kuralları öğrenmek, çocukların yeni kelimelerin nasıl okunacaklarını bildikleri kelimelerden genelleme yaparak bulmalarına yardımcı olmaktadır. Çocuklar her harfin çıkardığı sesleri ve harf sıralamasındaki değişikliğin bir kelimenin anlamını nasıl değiştirdiğini öğrenmektedirler.

Çocuklarımızın, matematik becerilerinin doğal gelişimini destekleyen, işlenilen konuyu deney, gözlem, araç ve gereçlerle daha fazla araştırmaya teşvik edecek şekilde zenginleştirilmiş matematik deneyimleriyle karşılaşmaları gerekmektedir. Rakamlar anaokulu yaşantısında ve öğrenme sürecinde sürekli olarak bulunmaktadır. Takvimler, dijital ve analog saatler, hesap makineleri, boncuklar, taşlar ve kamışlar gibi sayma araçları toplama, çıkarma ve saymayı destekleyen araçlardan bazılarıdır. Sayı duygusu matematikteki başarı için çok önemlidir. Sayıların miktarı temsil ettiğini çocuğun anladığını açıklamaktadır. Anaokulumuzda çocuklarımız sayıların birbirleriyle olan ilişkilerini görmekte; sayıların nasıl bir araya getirildiğini ve ayrıldığını anlamakta ve sayı sistemi hakkında sezgisel hisleri oluşmaktadır. Nesneleri kümelere ayırarak, gruplandırarak ve ayrıca basit kalıpları açıklayıp genişleterek çalışmaktadırlar. Çocuklarımız standart olmayan üniteleri kullanarak basit ölçümleri keşfetmektedirler. Nesnelerin ağırlığa (ağır / hafif) göre nasıl sınıflandırılacağını analiz etmekte; kapasite (az / çok tutar); ve uzunluk (uzun / kısa) ile çalışmaktadırlar. Analizleri sayesinde, cetvelleri ve bunları standart ölçü birimlerini kullanabilmeye başlamaktadırlar. Zaman kavramları hakkında temel bir anlayışa sahip olmakta ve grafikleri veri toplamak, analiz etmek ve veriyi sunmak için kullanmaktadırlar.

Anaokulunda çocuklarımız bilimsel araştırma süreciyle tanışmaktadırlar. Anaokulu öğrenme ortamımız çocuklar için inceleme, soru sorma ve araştırma fırsatları ile doludur. Doğal dünyanın gözlemlenebilir fiziksel kanıtlarla nasıl çalıştığını bulmalarını sağlayan çok çeşitli malzemeler içermektedir. Ayrıca gözlemlerini kaydedebilmekte ve çevresi hakkında ayrıntılı teoriler hazırlayabilmektedirler. Anaokulu çocuklarının anlamlı yaşam deneyimlerine katılarak, sorgulayarak, sorular sorarak, icat ederek ve sosyal etkileşim yoluyla öğrenen doğal kaşifler olduğuna inanmaktayız. Sınıfımız, çocuklara deney yapma fırsatı veren uyaranlarla doludur ve bu durum onlara kendinden emin olma, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini sağlamaktadır.

Anaokulu Zenginleştirilmiş Program

İki dilli olmak her zaman bir avantaj olarak kabul edilmektedir; bu nedenle KIS bir çocuğun eğitimini başka bir kültüre ve dile açarak zenginleştirmektedir. Çocuklarımızın ek bir dil edinirken geliştirdikleri beceriler, hem okuma hem de yazmada ilk dil becerilerini desteklemektedir. Anaokullarımızda Fransızca ikinci dil olarak verilmektedir, çocuklarımız duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri, sözlü becerilerini geliştirebilmeleri için yeni kelimelerle tanıştırılmaktadırlar. Flashcardlar, resimler ve videolar gibi çeşitli görsel materyallerin yanı sıra, çocuklarımızın yeni kelimeleri bağlam içinde kullanabilecekleri diyalogları ve konuşmaları teşvik etmek için şarkılar, oyunlar ve hikayeler de ders içerisinde kullanılmaktadır.

Müzik derslerimiz öğrencilerimizde kompleks düşünme, etkili iletişim, estetik farkındalık, işbirlikçi becerileri ve sorumluluk almayı geliştirmektedir. Bu beceriler kendine güvenen bir çocuğun değerli bileşenlerindendir. Öğrencilerimiz profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde şarkı söyleyerek, çeşitli enstrümanlar deneyimleyerek müzikle tanışmaktadırlar. Ritm tutmayı, yüksek ve yumuşak ses arasındaki farkı öğrenmektedirler. Müziğin sanatsal, kültürel, bilimsel ve matematiksel temellerini tanımaktadırlar. Seslerini hem tek başına şarkı söyleyerek anaokulu korosunun bir parçası olup bir grupta şarkı söyleyerek onları başkalarıyla birlikte söyleyerek tanıma ve geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Çocuklarımız müzik aletlerini de bireysel ve grup halinde keşfetmektedirler.

Anaokulu beden eğitimi programımız, her öğrencinin düzenli fiziksel aktivitenin uygulandığı bir yaşam tarzı geliştirmesini sağlayacak tutum ve beceriler hakkında bir anlayış geliştirmekte, psikomotor, bilişsel ve duygusal alanlar arasındaki denge, çocuklarımızın bütün bir şekilde gelişmesine destek olmaktadır. Temel hareket becerilerinden lokomotor, lokomotor olmayan, manipülatif, vücut yönetimi, hareket kavramları ve gelişimsel oyunlar olarak uzman eğitmenlerimiz eşliğinde ders içeriğimizde yer almaktadır. Çocuklarımız, sağlık ve zindelik ilkelerinin yanı sıra ritim ve ritmik aktivitelerin temel unsurlarını da keşfetmektedirler. Takım sporları, özelleştirilmiş aktiviteler, işbirliği ve takım oluşturma aktiviteleri yapılmaktadır.

Rehberlik Danışmanlığı öğrencilerimize profesyonel, sistematik ve psikolojik destek sunmaktadır. Rehberlik Danışmanlık Hizmetlerinin temel amacı öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini teşvik etmektir. Bu amaca ulaşmak için rehberlik hizmetleri, öğrencilerimizin tüm alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve tam işlevli bireyler olmalarına yardımcı olmak için sınıfta haftada bir kez dersler planlamaktadır. Öğrenme, iletişim, empati, problem çözme ve duygu yönetimi becerileri gibi sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin “sosyal ve duygusal gelişimlerini” desteklemektedirler.

Okul Hayatı

Her ay farklı konsepti konu alan, çocukların kendine özgü yaratıcılıklarını kullanarak hazırlandıkları, o günün konseptine uygun kutlamalar yapılır.

Okumanın önemine dikkat çekmesi için tüm yıl boyunca yapılan “Her şeyi bırak ve oku! ” projesiyle kitap okuma alışkanlığının artması hedeflenir. Herkesin o an ne yapıyorsa bırakıp okumaya odaklandığı bir projedir. Tüm okul kampüslerimizde, güvenlik personelinden, 3 yaş çocuklarına kadar herkes kitap okur. Küçük yaş grubu öğrenciler, öğretmenlerin her gün okuduğu kitapların resimlerine bakarak kitap okuma alışkanlığını özümser.
Okul kurucumuzun yazdığı İngilizce & Türkçe, Fransızca hikaye kitaplarını üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Okulumuz Round Square Okulu üyesidir. Round Square bazı okulların dahil olduğu eğitim amaçlı, uluslararası bir kuruluştur ve kişisel gelişim, sorumluluk açısından 6 ana başlığı içermektedir; Uluslararasıcılık, Demokrasi, Çevre, Macera, Liderlik ve Hizmet. Tüm bunlar her bir öğrencinin bütünsel gelişimini ve bu konularda gelişmelerini sağlamaktadır. Çocuklarımız 3 yaşından 18 yaşına kadar bu değerleri içeren bir eğitim müfredatı ile büyümektedirler.

Geziler, çocukları geleneksel sınıf ortamından uzaklaştıran ve yeni bir öğrenme moduna geçiren bir tür deneyimsel öğrenmedir. Çocukların öğrenmelerini ve deneyimlerini sadece uygulamalı deneyimler sağlayarak genişletmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların yaşadıkları dünya hakkındaki bilgi ve anlayışlarını da artırmaktadır. Alan gezilerinde öğretmenlerimizin ya da velilerimizin çocuklara öğrettiği derslerin otantik unsurlarını görmek tüm konularda daha fazla başarıya ulaştırabilmektedir. Dokunma ihtiyacı olan çocuklar için etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Çocukların öğrendiklerinin önemini anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamaktadır. Kavram gelişimi aktif ve keşifsel deneyimlerle desteklenmektedir.

Bahçe zamanı KIS eğitim müfredatının önemli bir unsurudur; çocuklar en az 2 kez bahçede oynarlar veya aktivite yapmaktadırlar. Bahçe zamanı çocukların tüm duyularını hitab ederek çocukların farkına bile varmadan bir çok bilgi, kazanım edindikleri bir aktivite zamanıdır. Çocuklar dışarıda doğal hayat ile irtibat kurma ve deneyimleme şansına sahip olurlar. Dış alan çocuklar için doğal bir ortamdır ve onlara özgürdür, iç mekanlarla kıyaslanamayacak bir hareket alanı sunmaktadır. Dış ortamda oynayan ve öğrenen çocuklar daha aktif, dikkatli, motivasyonlu, ve aynı zamanda amaçları ile ilgili daha farkındalıkları artmış çocuklar olma eğilimindedir. Ayrıca öğrenmeye yönelik daha pozitif bir tutum içinde olmaktadırlar. Çocukların sosyal becerileri sürekli gelişmektedir, grup içinde oyun oynarlarken arkadaşları ile plan yapmakta, fikirler geliştirmekte, uzlaşmayı deneyimlemekte, paylaşmakta, sıralarını beklemeyi, başkalarının haklarını saygı duymayı öğrenmektedirler. Bizlerin görevi çocukların ilişkilerinin gelişimini katılımını sağlamaktır. Doğanın çocukların hayal güçlerini teşvik edici sonsuz kaynağı bulunmaktadır; yapraklar, dutlar, dallar çocukların hayal dünyasında başka değişik şeylere dönüşebilmekte ve farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Doğanın en temel özelliği inşaa becerisi ve yaratıcılığı güçlendirmekle birlikte bulunan, görülen herşey dönüştürülerek hayal gücünü açığa çıkarmakta ve keşif becerilerini açığa çıkarmaktır. Doğal olarak çocuklar daha çok kendi seçimleri ile ilgilenirler. Verilen zaman içerisinde kendi oyunlarını geliştirmekte, kendi yöntemleriyle öğrenmektedirler.
Oynadıkları ortam çocukların duygularını etkilemektedir. Çocuklar dışarıda kendilerini daha rahat hissetmekte, akiivitelere daha çok katılma isteği içine girmekte, daha konuşkan olmakta, kabuklarının içinden çıkmaktadırlar. Okul ortamında çocuklara uygun aktiviteler koşma, zıplama, tırmanma, çukur kazma, bir şeylerin altında sürünme, bisiklete binme, top oynama gibi aktivitelerdir
Çocuklar hava durumu, mevsimler, büyüme, hayvan ve bitkilerin ortamları, yaşam döngüleri ve bunun gibi sayısız konular ile ilgili öğrenme fırsatını bulacaklardır. Doğanın sınıfından en verimli şekilde faydalanmalıyız.