Acil Durum Planı

Kilittaşı okullarının temel hedefi öncelikle tedbir planlarının tüm paydaşlar tarafından açık ve anlaşılır olmasını sağlamaktır. Tüm planlamalar tecrübe ve öngörüler doğrultusunda hazırlanır ve otoriteler tarafından onaylandıktan sonra veliler ile paylaşılır.,

Kilittaşı okulları yöneticileri, öğrencilerinin güvenliği söz konusu olduğunda insiyatif almaktan çekinmez.