Ortaokul Müfredatı

French Language Intensive 5th Grade

At Kilittaşı Schools, all students receive a total of 20 hours of English education, from grade 1 to grade 4, 13 hours of ELA (English-Maths-Science-Social Studies) and 7 hours of branch courses (PE, IT, VA, Music). In French, 2 hours are given.

Students who acquire English as a mother tongue until the 4th grade receive preparatory education in the 5th grade under the guidance of a native French teacher, and at the end of the year they reach a level where they can master all the skills of French as well as English. Instead of learning French only as a language, students also have the opportunity to learn about French culture through various activities and traditional trips to France throughout the year. It is aimed that students reach A1 level in DELF-DALF exams at the end of 5th grade. English continues as 4 hours at the 5th grade level. Students continue to maintain a solid foundation in English through book analysis in English.

6th – 7th and 8th Grade

In secondary school, an enriched curriculum is applied to encourage students’ cultural, intellectual, physical and emotional development. This curriculum is equipped with projects that will both support and develop our students academically. It is also designed to explore students’ interests and potentials. Although each course has its own goals and achievements, our students are encouraged to set their own goals instead of competing with each other.

The school also offers opportunities for students who want to enter international competitions and exams such as Kangaroo Mathematics, DELF and Cambridge Language Exams.

The middle school years are an important period in students’ progress towards independence. Students; Students reinforce their cooperation and leadership skills by attending elective courses such as Round Square, MUN, JMUN, Destination Imagination.

National Courses

Mathematics knowledge and skill is one of the most important acquisitions that a student will need throughout his life. Keystone Middle School mathematics lessons include various mental and high-level skills such as sequencing, classification, questioning, relating, estimation, analysis-synthesis and evaluation, researching, discovering, interpreting and structuring information in one’s mind, problem solving, problem posing, data collection and analysis. aimed at acquiring skills. Our most important achievement in our lessons is to understand the important role of mathematics in life by relating it to other fields.

Science course, in order to understand the world, is a data-based course based on observations and experiments.
It is a systematic way.
Keystone School students teach science lessons by examining the cause and effect of many tools, machines, systems and events that we use in our daily life; They learn to ask questions and solve problems, to make observations, to form hypotheses, to collect data and analyze, to obtain results and reach generalizations.

In Keystone Schools social studies course; It is aimed that students become aware of their own cultural elements, individual-society-environment-technology interaction, and cultural diversity in the universe by moving from the local to the universal, and to respect this diversity. It is aimed to develop the ability to empathize by understanding cultural differences and the uniqueness of cultures and to educate themselves as world citizens. It aims to bring people-centered approaches to the forefront, taking into account the existing experiences of the individual, active participation in life, making the right decision, and problem solving in line with a supportive and developing perspective.

In the 5th grade, French is given as 15 lessons per week. In this class, our aim is to develop our students’ skills in this language, which they have formed the foundation of since kindergarten, and which they love, the four basic parts of “listening”, “reading”, “writing” and “speaking”. While developing these skills, they can acquire them with the help of drama, games and various classroom activities, be able to express themselves in this language by adhering to the grammar rules and using the vocabulary they have learned in the best way, and be able to communicate comfortably with individuals whose native language is French in daily life. At the end of this year, our students will be able to master all the skills of French. They also have the opportunity to get to know French culture with various activities and traditional trips to France throughout the year. It is aimed that students will be successful at the A1 level in the DELF exam at the end of the 5th grade.
In the 6th, 7th and 8th grades, French is taught as 4 lessons per week. In these classes, our students improve their speaking skills through reading books, writing paragraphs on various topics, and interactive lessons. At the end of secondary school, it is aimed that our students achieve all the achievements of the A2 level in the DELF exam.

Secondary school Turkish program basically develops oral communication, reading and writing skills. Our students use Turkish correctly and carefully in accordance with the rules of speaking and writing. They gain the ability to express their feelings and thoughts verbally and in writing, and they have the opportunity to improve their language skills through the debates held in our school. estimating by gaining mental skills, analysis-synthesis are the basic skills we aim to achieve. Our students’ questioning of what is conveyed in the media, generating ideas, being able to think critically, acquiring knowledge of literature, and gaining reading habits are among the aims of the Turkish program. In addition, our students should follow current literature as well as Turkish and world classics; their assimilation of culture and art constitutes the essence of Turkish lessons at Kilittaşı Schools.

International Courses

5. ve 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce becerileri, yaşam deneyimleri ve ilkokul yıllarında edindikleri temel İngilizce dil bilgisi ve becerilerinden gelir. Bilgi, deneyim ve becerilerin temeli öğrenciden öğrenciye değiştiği için öğretim, bireylerin ve küçük öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için
farklılaştırılmıştır. Junior öğrenciler çoklu perspektifleri tanımlamayı ve keşfetmeyi, metinlerdeki mesajları sorgulamayı ve sorunlara bakmayı öğrenirler. Adalet, eşitlik ve sosyal adalet ile ilgili çeşitli metinlerin yapısını ve unsurlarını analiz ederler. Kendi fikir ve görüşlerini iletmek üzere çeşitli sözlü, yazılı ve medya metinleri oluştururlar. Öğrenciler okuma, yazma, sözlü okuryazarlık ve medya araştırmaları olmak üzere dört alanda, bilgi, beceri ve stratejilerin kullanımını öğrenir ve modeller. Açık öğretim ve modelleme, öğrencilerin yeterli dil kullanıcısı olmaları için ihtiyaç duydukları beceri ve stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. 7. ve 8. sınıflar için hazırlanan dil müfredatı, öğrencileri metinleri analiz etmeye, değerlendirmeye ve oluşturmaya teşvik etmek amacıyla anlamlı gördükleri görevlerle meşgul etmek için tasarlanmıştır. Kilittaşı Okullarında ortaokul İngilizce müfredatı öğrencileri, giderek daha karmaşık ve / veya zorlayıcı metinlerle etkileşime girerek kişisel kimlik ve topluluk endişeleriyle ilgili sorunları keşfetmeye teşvik eder. Öğrenciler, tartışmalar, konuşmalar, ikna edici mektuplar, hatıralar, gerçekçi kurgu, dergi makaleleri, haritalar, senaryolar, anketler veya grafikler gibi farklı metin formları hakkındaki bilgilerini çok çeşitli öğrenme alanlarında uygularlar. Modellenmiş, paylaşılan ve rehberli öğrenme deneyimleri, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, kendilerinin temel becerilerini ve süreçlerini pekiştirirken aynı zamanda uygun formları, yapıları bağımsız olarak seçme ve kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Okul Hayatı

Kilittaşı Okullarında bulunan her birey, okulda birlik ve beraberliği sağlamak, aynı zamanda okul ruhu yaratmak için oluşturulan özel günleri kutlamaktan büyük bir keyif almaktadır. Bu özel günlerle öğrencilerin her gelişim alanı desteklenerek öğrencilere tüm kültürleri tanıma fırsatı da sunulmaktadır.

Kitaplar çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için dünyaya açılan pencerelerdir. Okuyan çocuklar zengin sözcük dağarcığı ile kendini daha iyi ifade eden ve ifade edileni dogru anlayıp yorumlayabilen bireyler olarak yetişirler.
Kilittaşı Okullarında okumak sadece çocukların değil tüm Kilittaşı ailesinin sorumluluğu ve alışkanlığıdır.
DEAR ( Her şeyi bırak okumaya bak.) Tüm Kilittaşı ailesinin katıldığı bir okuma rutinidir. DEAR saatlerinde tüm kurum çalışanları yaptıkları işleri bırakarak birlikte kitap okurlar.

Her eğitim-öğretim döneminde müfredat kapsamındaki kazanımlara yönelik öğrencilerin bilgi ve becerilerini tecrübe edebilecekleri müze, sanat evleri, bilim merkezleri, hayvan barınakları ve çevre kuruluşlara geziler düzenlenir.

Kilittaşı Okulları, öğrencilerimizin yeteneklerine, ilgi,beceri ve yaş düzeylerine göre öğrenme deneyimlerini arttırmak ve ufuklarını genişletmek için okul sonrası kulüplerle çeşitlendirilmiş programlar sağlamaktadır. After school clubs’ın temel amacı öğrencilere eğlenceli aktiviteleri belli bir hedef ve amaç doğrultusunda sunmaktır.
Öğrencilerimiz Zumba, STEM, exploring club, cooking and baking, football, drums, piano, violin, guitar, floorball, go, rhythmic gymnastic, pantomime and mask theatre, robotics gibi kulüplerde kendilerini hem geliştirir hem de hayattan keyif alır.

ROUND SQUARE ORTAOKUL ÇALIŞMALARI

1.DEMOKRASİ: Okulumuzda ekim ayı boyunca işlenen “demokrasi” konusu tüm derslere entegre edilir. Demokrasi süreçlerini ilkokul öğrencilerimiz lisedeki abi ve ablalarından dinlerler. Ekimin ikinci haftası ise okul başkanlarının seçimi için sınıf temsilcileri seçilir, sınıf temsilcilerinin kampanya süreçleri ekimin üçüncü haftası yapılır ve okul başkanlarının seçimi bir demokrasi şöleni haline gelir. Öğrencilerimiz demokrasinin felsefesini yaşayarak öğrenirler.
2.ULUSLARARASICILIK: Okulumuzun en temel ve en doğal olgusudur. Öğrencilerimiz kasım ayı boyunca farklı kültürlerle ilgili araştırmalar yapar ve bunları arkadaşlarıyla paylaşırlar. Yine bir ay boyunca farklı kültürlerden velilerimizin yaptığı sunumlarla öğrencilerimiz bu kültürlere saygı ile bakmayı da öğrenirler.
3.LİDERLİK: Aralık ayı boyunca okulumuzda liderler ve liderlik konusu işlenir. Liderler ile ilgili araştırmalar yapılır ve çeşitli münazaralar yapılır. Liderlerin kişilik özelliklerinin yanı sıra, onları farklı kılan hayat hikayelerini de öğrenirler. Öğrencilerimiz liderlik etmek istedikleri projelerini de arkadaşlarına sunmaktan keyif alırlar.
4.TOPLUM HİZMETİ: Toplum hizmeti bir yıla yayılan bir süreçte ele alınmaktadır Bu konuda en büyük desteğimiz okul aile birliğimizdir. Bu zamana kadar Tohum Otizm vakfı ve Koruncuk Vakfı ile çalışmalar yaptık. Bu ve bunun gibi projelerde temel hedefimiz paydaşlarımızın yaptığı sunumlarla öğrencilerimizde bilinç oluşturup farklılıkları kabul etmelerini sağlamak ve çevremizde olup bitenlere karşı duyarlılık oluşturmaktır. Her yıl bir devlet okulu ile ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Öğrencilerimiz kendi hediyelerini kendi akranlarına götürerek onların şartlarını da görmekte, paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşamaktadırlar.

5.MACERA: Nisan ayı yeni maceralara yelken açtığımız bir aydır. Öğrencilerimiz macera parkurlarında, sahil ve doğada maceraları tadar ve bundan son derece keyif alırlar. Yine bahar aylarında AKUT doğa kampında eğitmenler eşliğinde doğaya uyum sağlama ve doğada hayatta kalma dersleri alırlar.
6.ÇEVRECİLİK: Okulumuzda eğitim alan her öğrenci aynı zamanda bir çevre aktivistidir. İklim, hayvan dostlarımızın yaşam alanları, çevre kirliliği gibi birçok konu derslerimizde aktif olarak işlenir. Mayıs ayında öğrencilerimiz İstanbul sahillerinden birini temizleyerek çevre temizliğine dikkat çekerler.

Açık fikirli, sorgulayan, akılcı kanıtlarla fikrini savunabilen bireyler olarak yetişen Kilittaşı öğrencileri ortaokulda düzenlenen münazaralarda zıt fikirleri tartışarak iletişim ve sunum becerilerini geliştirirler.