Anaokulu Geziler

Eğitim programını içselleştirmek için okulda öğrendiklerimizi geziler ile pekiştiriyoruz.

Kadıköy İtfaiyesini öğrencilerimizle ziyaret ettik.

Acil durumlarda neler yapılması gerektiğini öğrendik.

Sosyal çevrelerinde kendini en doğru şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmenin ilk yolu, bu bireyleri çocuklukta sosyal çevreleriyle tanıştırmaktan geçtiğine inanıyoruz.

KIT ( Kilittaşı Okulları ) anaokulu öğrencilerimize mevsim koşullarının elverdiği kadarıyla çevre ve kültür gezileri düzenliyoruz. Geziler, okul programının bir parçasıdır. Eğlenmenin yanı sıra bu gezilerin öğrenmeye katkısına ve sosyal becerilerinin gelişmesine önem veriyoruz.

Sosyal ve kültürel anlamda daha çok gelişmiş ve gelişime açık bireyler olarak yetiştirilen çocuklarımız, bundan sonraki hayatlarında da bu alanlarla ilgili çok daha başarılı olurlar.

Gezilerimiz sırasında çocuklarımız sosyal çevrelerini tanıma şansını yakalamakta ve kendilerini ifade edebilmeyi de öğrenmektedir.

Doğa Müzesi gezimizde çocuklarımız kuşların özelliklerini öğrendiler.

Her gezi cevaplanacak bir sorudur bizim için…