Sevgili Velilerimiz,

Fikir Mimarları’nın konuğu olan okul kurucumuz Sema Kızılkaya ve Eğitim yöneticilerimizden Dilek Payanda ile ‘Uluslararası Arası Eğitim Standartları Uygulamaları ve Ayrıcalıklarını’ değerlendirdikleri söyleşiyi izleyebilirsiniz.