PTO ( Parent Teacher Organization )

 • Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
 • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan değişik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.
 • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkanları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
 • Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak .
 • Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkanları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
 • Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.
 • Okulun ulusal ve uluslararası projelere katılması ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Okul İdaresi ve Rehberlik Birimi ile iş birliği içinde çalışarak çeşitli konularda uzmanları davet ederek, bilgilendirici konferanslar düzenlemek.
 • Veli, öğrenci ve öğretmen kaynaşmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen Okul etkinlikleri düzenlemek.
 • Sosyal Yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak,
 • Geleneksel Winterfest ve Summerfest kutlamalarına katkıda bulunmak.

Her yıl farklı alanlarda ” Sosyal Sorumluluk Projesi” kararı alınıyor, geliştiriliyor ve bu proje için nasıl maddi destek yapılacağı PTO önerileri ile hayata geçiriliyor.

Velilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin evde hazırladıklarıbirbirinden lezzetli kek ve pastalarin satışını okul öğrencilerimiz satışını gerçekleştiriyor.

İlkokul

Kilittaşı Okulu’nda, Parent Teacher Organization (PTO), veliler ile okul yönetimi arasında köprü görevini üstlenir. PTO okulumuzun eğitim ve spor geliştirme politikalarının oluşumuna katkı veren, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve dayanışması için çaba gösteren, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenmiş bir kurumdur.

PTO çalışmalarında okulumuzun felsefesi, misyonu ve vizyonuna uygun olarak gönüllü hizmet verir. PTO Yönetim ve Denetleme Kurulları her eğitim yılı başında yapılan seçimle belirlenip göreve başlar. Yönetim ve Denetim Kurulları, asil ve yedek üyelerden oluşur. O yıl için hazırlanan, öneri ve dilekleri içeren faaliyet planını uygulamaya koyar. Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporu oluşturularak yapılan çalışmalar özetlenir.

Yapılan faaliyetlerde;

 • Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapar.
 • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan değişik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar.
 • Veli, öğrenci ve öğretmen kaynaşmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen okul etkinlikleri düzenler.
 • Sosyal Yardım faaliyetlerine katkıda bulunur.
 • Geleneksel Winterfest ve Summerfest kutlamalarına katkıda bulunur.

Ortaokul

Parent Teacher Organization (PTO), veliler ile okul yönetimi arasında köprü görevi üstlenen, okulumuzun eğitim ve spor geliştirme politikalarının oluşumuna katkı veren, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması ve dayanışması için çaba gösteren, görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenmiş bir kurumdur. PTO okulumuzun felsefesi, misyonu ve vizyonuna uygun olarak çalışır. PTO Yönetim ve Denetleme Kurulları her eğitim yılı başında yapılan seçimle belirlenip göreve başlar. Yönetim ve Denetim Kurulları, asil ve yedek üyelerden oluşur. O yıl için hazırlanan, öneri ve dilekleri içeren faaliyet planını uygulamaya koyar. Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporu oluşturularak yapılan çalışmalar özetlenir.

Satışın geliri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında PTO eşliğinde  projeye aktarılıyor ve kontrolü PTO tarafından yapılıyor. Her yıl farklı Sosyal Sorumluluk Projelerinin fiilen içinde yer alan öğrenciler, erken yaşta yardımlaşmanın önemini öğrenirken ihtiyaç sahibi alanlar hakkında genel bilgiye sahip olarak, gerçek yaşamı deneyimliyorlar.