Ortaokul Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Kilittaşı Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi; çocukları akademik, sosyal ve duygusal anlamda geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlar. Okul psikologlarımız, çocuklara yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak kendilerini tanıma, ifade etme, problemleri çözme becerisi kazanma ve potansiyellerini keşfetmek adına uygun ve güvenli ortamı sunarlar.

Odaklanılan çalışmalar:

 • Oryantasyon süreci
 • Farklılıklara Saygı
 • Verimli ders çalışma ve Zaman Yönetimi
 • Ergenlik Eğitimi
 • Projektif Ölçekler
 • Sosyal Beceri Çalışmaları
 • Çatışma Çözme Becerileri
 • Empati
 • Akran Baskısı ile Başa Çıkma
 • Öfke Kontrolü
 • Yaratıcılık

Yukarıdaki konular sistematik olarak 5. sınıftan 8. sınıfa kadar olan grup çalışmaları aracılığıyla sunulmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu dersleri danışmanlarımızla her hafta uygularlar.

Çocuklara Yönelik

Rehber danışmanlarımızın en önemli rolü öğrencilerimizin değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu nedenle rehber danışmanlarımız öğrencileri okul ortamında gözlemler, gerektiğinde bireysel ve grupla danışmanlık müdahaleleri yapar; öğrencilerimizin gelişimine odaklanan gelişimsel ve önleyici danışmanlık hizmetleri hazırlar ve yürütürler.

Ailelere Yönelik

Rehberlik danışmanlarımızın öğrencilerin velileriyle ve sosyal çevresindeki bireylerle iletişim kurmaları, işbirliği yapmaları önemlidir. Çünkü rehber danışmanlar öğrenci hakkında tüm bilgiler toplandığında öğrencinin ihtiyaçları hakkında net bir görüşe sahip olurlar. Rehberlik danışmanlar ebeveynler ile çocuklarının gelişimini konuşmak için bir randevu talep edebilirler. Yapılan bu toplantılar gizlidir.

Ortaokul rehberlik danışmanlarımız ebeveynlerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri ve çocuklarıyla ilişkilerini geliştirmeleri için rehberlik oturumları düzenler. Çünkü okulumuzda ve okul dışında öğrencinin yararı doğrultusunda sağlıklı bir ortam yaratmak danışmanlarımızın temel amacıdır.

Öğretmenlere Yönelik

Danışmanlarımız yöneticiler ve öğretmenlerle birlikte çalışırlar. Öğrenci ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanmasına, çözülmesine yardımcı olmak için müdürlerle düzenli toplantılar yaparlar. Ayrıca danışmanlar veya konuk konuşmacılar tarafından düzenlenen çeşitli konularda toplantılar ve sunumlar da gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik Servisinden Mesaj

Temelleri ailede atılan eğitim; okulla beraber sosyal, duygusal ve akademik yönden bireyleri geliştiren, besleyen ve yaşam boyu süren bir yolculuktur. Bu yolculukta bireysel farklılıklar ve kişilik oluşumu bireylerin yaşamını etkileyen en kıymetli yapı taşıdır. Kilittaşı ailesi rehberlik birimi olarak; farklılıkların bilincinde, sorgulayan, eleştirel düşünen, duygularına temas edebilen, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirerek, eğitim serüvenlerine eşlik etmek en temel anlayışımızdır. Psikolog Berna Gülşen