Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerimizin okul yaşamına başlaması ile birlikte, psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişim sürecini desteklemek amacıyla okulumuzda sürdürülen çalışmaların yürütüldüğü birimdir.

Uzmanlarımız, öğrencileri hem sınıf ortamında hem de doğal ortamda davranışsal açıdan gözlemler ve farkındalık sağlayıcı sınıf içi etkinlikler yapar. Öğrenciler her ihtiyaç duyduklarında gruplar halinde ya da bireysel olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinden iletişim ve arkadaş ilişkileriyle ilgili destek alabilir. Özelikle ana okulu ve ilk okul 1. sınıf öğrencilerinin oryantasyon süreçlerinin doğru yönetilmesi ve olumlu bir okul algısı yaratılması akademik başarı ve karakter gelişimi üzerinde kilit bir rol oynar. Bu sebeple rservisimiz, çocuklarımızın bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her okul döneminin başında özel olarak hazırladığımız oryantasyon programlarıyla okulun güvenli bir alan olarak tanımlanmasını ve öğrencilerimizin uyum sağlama becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Öğrencinin kendisini tanımasını, çevresiyle güvenli, bağımsız, olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı, akademik başarı gelişimini destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapılır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet verir. Yapılan öğrenci merkezli çalışmalar aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.