Öğrenci konseyi, okul yönetimi, okul-aile iş birliği, öğrenci ve çalışanlar için iyi bir ortam yaratmaya ve yaratılan iyi ortamın öğrencilerin geleceğine katkı sağlamak üzere koyduğu hedefler doğrultusunda çalışır.