İlkokul

Kilittaşı Okullarında, okulumuzun uluslararası okulu olan Keystone International Schools'un takip ettiği yabancı dil ve branş dersleri ile aynı müfredat kendi ulusal  programımıza  adapte edilmiştir.

Uluslararası müfredatımız MEB eğitim ve öğretim müfredatı gibi her seviyede net hedefler sunar.  Her yılın sonunda öğrencilerimizin kazanımları, edinmeleri gereken bilgi ve beceriler önceden belirlenir.

İlkokul eğitiminin amacı, öğrencileri sanatın ve edebiyatın değişik alanlarında farkındalık yaratarak, onları cesaretlendirmek ve desteklemektir.

Orta okul eğitimi ise öğrencilerin bağımsız olma yolundaki gelişimlerinde önemli bir yer tutar. Hem müfredat, hem okulumuz bu konuda destekleyicidir.

Kampüsler