İlkokul Rehberlik

Kilittaşı Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi; çocukları akademik, sosyal ve duygusal anlamda geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlar. Okul psikologlarımız, çocuklara yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak kendilerini tanıma, ifade etme, problemleri çözme becerisi kazanma ve potansiyellerini keşfetmek adına uygun ve güvenli ortamı sunarlar.

Odaklanılan çalışmalar;

  • Oryantasyon süreci
  • Farklılıklara Saygı
  • Duyguları tanıma ve ifade etme
  • Sosyal Beceri Çalışmaları
  • Zaman Yönetimi
  • Çatışma Çözme Becerileri
  • Empati
  • Akran Baskısı ile Başa Çıkma
  • Öfke Kontrolü
  • Yaratıcılık

Yukarıdaki konular sistematik olarak 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan grup çalışmaları aracılığıyla sunulmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu dersleri danışmanlarımızla her hafta uygularlar.

Çocuklara Yönelik

En temel amacımız; çocukları sosyal ve duygusal yönden bağımsız, sorun çözebilen ve farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştirmektir. Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, sınıf içi önleyici rehberlik aktiviteleriyle çocuklarımız desteklenir.

Ailelere Yönelik

En temel eğitim ailede başlar ve çocuk ailenin aynasıdır. Kilittaşı Okulları olarak çocukları duygusal ve sosyal yönden geliştirirken en değerli desteğimizi ebeveynlerden alırız. Okul psikologlarımız, rutin aile görüşmeleri ve bireysel toplantılarla çocuklarımızın gelişimleri ya da yaşadıkları olumlu, olumsuz durumlar ile ilgili aileleri bilgilendirirler.

Ebeveynlerimiz de bu süreçte çocuklarının gelişimleri ile ilgili herhangi bir konuda rehberlik servisimizden destek alabilirler.

Eğitimciler

Danışmanlarımız yöneticiler, öğretmenlerle birlikte çalışmakta ve onlarla öğrenci ihtiyaç, sorunlarının belirlenmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için düzenli toplantılar yapmaktadır.

Çocukların doğal bir empati içgüdüsüne ve başkalarına yardım etme arzusuna sahip olduklarına inanıyoruz. Bu nedenle danışmanlarımız öğrencilerimize bu dürtüyü ifade etme ve hedeflerini hayal etme ve gerçekleştirme yeteneğine sahip olduklarını anlama fırsatı veriyor. Cömertlik ve şükran zihniyetinin gençlere doğal olarak geldiğine inanıyoruz ve misyonumuz bu tohumları dengeli, neşeli ve üretken bir yaşam için yetiştirmektir.

Rehberlik Servisinden Mesajlar


Temelleri ailede atılan eğitim; okulla beraber sosyal, duygusal ve akademik yönden bireyleri geliştiren, besleyen ve yaşam boyu süren bir yolculuktur. Bu yolculukta bireysel farklılıklar ve kişilik oluşumu bireylerin yaşamını etkileyen en kıymetli yapı taşıdır. Kilittaşı ailesi rehberlik birimi olarak; farklılıkların bilincinde, sorgulayan, eleştirel düşünen, duygularına temas edebilen, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirerek, eğitim serüvenlerine eşlik etmek en temel anlayışımızdır. Psikolog Berna Gülşen


Eğitimin, alanında uzman eğitimciler tarafından öğrencilerin kişilik özelliklerinin, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin detaylı bir şekilde ve yakından tanınması ve öğrencilerin doğru şekilde desteklenerek toplumda gelebilecekleri en üst seviyeye taşınması olduğunu düşünüyorum. Kilittaşı Okulları rehberlik birimi de bu felsefe ile öğrencilerinin yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına, duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerine, yeni ortamlara ve sosyal etkinlikliklere kolayca uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu felsefe ile desteklenen Kilittaşı öğrencileri kendisiyle ve toplumla barışık, meraklı, soru sormaktan çekinmeyen, maceraya atılmayı, yeni şeyler keşfetmeyi seven, amaçlarına ulaşmak için mücadele edebilen, işbirliğine açık ve kolay arkadaşlık kurabilen bireyler olarak geleceğe adım atmaktadır.