Vizyon, Misyon & Felsefe

vizyon-misyon-felsefe.jpg

 

Keystone Uluslararası Okulları ve Kilittaşı Okullarının misyonu öğrencilerimizi kendine güvenen, sorumluluklarının farkında, öz disiplinini sağlayabilen, ekolojik ve sosyal bilince sahip, özgür bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. Öğretmenlerimiz de bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizi iş birliği yapmaya yönlendirip öğrencilerimizin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirmesine imkan tanımaktadır. Tüm Keystone ve Kilittaşı Okulları olarak önceliğimiz, anaokulundan lise mezuniyetine kadar olan süreçte öğrencilerimizi bütünsel bir yaklaşımla 21. yüzyılın da gerektirdiği yaşam boyu becerilerle donatmaktır.

Önceliğimiz doğrultusunda özgür düşünme becerileri kazanan ve birer takım oyuncusu olarak yetişen öğrencilerimiz aynı zamanda analitik ve kritik düşünme becerilerinde de uzmanlaşırlar. Öğrencilerimiz hem yaratıcı hem sanatsal anlamda kendilerini daha akıcı bir şekilde ifade edebilmek için cesaretlendirilir.

 

Keystone Uluslararası Okulları ve Kilittaşı Okulları öğrencilerini:

 • Eleştirel

 • Yaratıcı

 • Meraklı

 • Şefkatli

 • Özgür

 • Açık Yürekli

 • Özgüvenli

 • Öz disiplin sahibi

 • Kültürlü

 • Açık fikirli

 • Mutlu

bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kilittaşı ve Keystone Okulları öğrencilerini çok yönlü ve duyarlı bireyler olarak yetişirirken aynı zamanda müfredatını onları akademik anlamda ileriye taşıyacak şekilde zenginleştirir. Okulumuzun zengin kültürel ortamı da öğrencilerimizi gelecekte diğer bireylerle küresel bazda iş birliği yapacak şekilde hazırlar.