Eğitim Liderleri

Çamlıca İlköğretim Müdürü

Eğitim literatürde: Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer edinebilmesi için edinilen bilgi, beceri, anlayış değişiklikleri olarak tanımlanmaktadır. Oysa insan anlayışını değiştirmenin insan doğasına direk olarak müdahale olduğuna inancı taşımaktayım. Bizler için eğitim, insan doğasına saygı duymakla ve insanın öz benliğinde var olan potansiyeli keşfetmek ve açığa çıkarmakla başlar.

20 yıl önce İngilizce Öğretmeni olarak başladığım eğitim serüvenimde de bugün eğitim lideri olarak devam ettiğim yolculuğumda da bu anlayışla hareket ettim. İnsan doğasına ve potansiyeline saygı duymayı benimseyen, Kilittaşı değerlerine saygı duyan, bu değerleri içselleştiren; öğrencilerimizin evrensel değerlerle donanmış, bağımsız, aktif, eleştirel düşünen ve problem çözebilme yeteneğine sahip bireyler olmaları için onlara ilham veren bir ekibe liderlik etmenin gururunu yaşamaktayım.

Öğrencilerine kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri öğrenci merkezli bir ortamda yüksek kaliteli bir eğitim sunan Kilittaşı okullarının en temeldeki amacı: iyi insan yetiştirmektir. Ms. Aksoy Pehlivan

Çamlıca Müdür Yardımcısı

12 yıldır çocuklarla iç içe çalışan bir psikolog olarak çocukların eğitildiği mekan olan okulun, mutlu bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize bilgileri farklı yollardan daha iyi nasıl öğretebiliriz diye düşünerek, onların oyun oynayarak, yaşayarak, dokunarak, deneyerek, tecrübe ederek, mutlu ve merakla öğrenen çocuklar olmaları için çabalıyoruz.

Her çocuğun potansiyelinin farklı ve biricik olduğunu göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize ışık tuttuğumuz bu eğitim ve öğretim yolunda; akademik kazanımlar, 21.yüzyıl becerileri ve Kilittaşı değerleri anaokulundan başlayarak mezun olana kadar tüm disiplin alanlarında ve her düzeyde tematik bir yaklaşımla öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Gelecekte ulusal ve evrensel düzeyde var olabilme; bilgisi, becerisi ve yetenekleri yanında tutum ve değerleri üst düzeyde gelişmiş bireylerle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bizler de yaptığı işi ve çocukları çok seven mutlu eğitim liderleri olarak, öğrencilerimize hayatlarının en önemli yolculuklarında onlara rehberlik etme adına yanlarında olmanın keyfini yaşamaktayız. Ms. Günak

Dragos – Ana ve ilkokul Müdürü

Çok hızlı değişmekte olan bir dünyanın içinde yaşıyoruz şu an. Bu değişime öncülük edenler ve ayak uyduranlar çağı rahatlıkla yakalayabilecekler. Bunun için de doğru yerde, doğru eğitimi almak gerekir. Okulumuz, öğrencilerimizin evrensel değerlerle donanmış, bağımsız, aktif, eleştirel düşünen ve problem çözebilme yeteneğine sahip esnek bireyler olmaları için onlara ilham verme vizyonuyla yola çıkmıştır. Bu görev bilinciyle hareket eden öğretim kadrosuyla çalışıyor olmaktan ve yeni nesillerin eğitimine öncülük etmekten mutluluk duyuyorum. Ms. Payanda

Çiftehavuzlar Anaokulu Müdürü

21. Yüzyıl insanını yetiştirmek; bireyi kendisi ve çevresi ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı ve üretici bir insan olarak yetiştirebilmenin yollarını bulabilmekten geçer. Öğrencilerine yaratıcılık, sorgulama, iletişim ve iş birligi gibi 21. yüzyıl temel becerileri kazandırmayı hedefleyen kurumumuz; inisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, üretken ve açık görüşlü dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Biz Keystone paydaşları olarak bu ilke doğrultusunda, onların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimini hedefleyen temelleri baz alarak sürekli öğrenen ve gelişen okul anlayışıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu misyonla ilerlemek, beni eğitimci olarak son derece, çok mutlu ve huzurlu ediyor. Ms. İsmailoğlu

Sabancı – Anaokulu Müdürü

Eğitim hayatının ilk basamağı olan anaokulu yıllarında eğitim, çocuklarımızın içindeki öğrenme merakı, yaşam coşkusu, sevme ve sevilme ihtiyacıyla dış dünyayı tanımaya başladığı, kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımında, bilinçli eğitimcilerin ellerinde şekillendikleri, insani değerler bazında derinlik kazandıkları, güvenmeyi öğrendikleri (ki ileride güven verebilen kişiler olabilsinler), yaratıcılık becerilerinin yüceltildiği, yaşam enerjilerinin desteklendiği, keşfedebildikleri, öğrenme deneyiminin tadına vardıkları, “arkadaşlık” kavramını ve önemini anlamaya başladıkları, sabrı ve saygıyı öğrendikleri, iletişim becerilerini, duygu kontrollerini, empati becerilerini geliştirme fırsatı bulabildikleri bir macera olmalıdır. “Anda kalmaya” programlı olan minik öğrencilerimizin, her anlarını kontrollü bir ortamda, ileride sahip olacakları tecrübelerin güçlü temellerinin atıldığı güzel anılara dönüştüğü büyülü bir süreçtir. 11 yıllık aktif meslek hayatımda, meslek sevgimi artıran iyici güç, benimle aynı değerleri taşıyan eğitim kadromuzla birlikte öğrencilerimizin gelişimlerine tanıklık edebilmek, katkı sağlayabilmek ve yeni bir şey başardıklarında kendileriyle gurur duymalarıyla gözlerinde beliren ışığı görebilmektir. Uzm. Psk. Ms. Çatalay

Çamlıca – İlköğretim Akademik Koordinatör

Eğitimin, yaşam boyu öğrenmeye ilham veren tasarımlarla şekillendirilmesinin geleceğin anahtarı olacağına inanan bir eğitimci olarak dünyadaki çeşitlilik ve farklılıkları anlayan, saygı duyan, empati kurabilen bireylerin 21. yüzyılda geleceğin liderleri olacağına inanıyorum.

Bu inanç doğrultusunda hedefimiz: Öğrencilerde var olan yaratıcı düşünme, sorgulama, seçenek yaratma, çözüm bulma gibi bilişsel becerileri güçlendirerek okullarımızda öğrencilerimizi geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlamak, o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. Kilittaşı ailesi olarak tüm öğrencilerimizi kucaklıyor, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımıza rehberlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Ms. Akyol

Uluslararası Ortaokul Müfretad Koordinatörü

Eğitim, kendimizi geliştirmemiz için süregelen bir yolculuktur. Nasıl öğrendiğimiz, ne öğreneceğimiz ve ne zaman öğreneceğimize dair eğitim üzerine teoriler geliştirildi ancak kesin olan bir şey var, o da eğitimin kişiye özel olduğudur. Bu nedenle eğitim tek beden herkese uyar, fikriyle sınırlandırılmamalıdır. Herkesi barındıracak, öğrenme ve iyileştirme için susuzluğu gidermeye teşvik edecek kadar esnek olmalıdır.

Teoriler gelişmeye devam edecek, eğitim trendleri değişecek, belki de tekrar eskiye dönecektir. Ancak her birimizin bireyselliği aynı kalacaktır. Eğitim bireysellik ile ilgilidir. Eğitimcilerin rolü, her öğrencinin özel yeteneklerini beslemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, ortaya çıkarılan ürün yerine öğrenme sürecine odaklanmak olmalıdır. Mr. Koumpos

Çamlıca – Uluslararası İlkokul Müfredat Koordinatörü

Eğitim, tüm yaşamımız boyunca bizim için hayatın parlayan ışığıdır. Sadece sınıfta mevcut değildir, hayatın her ögesinde. Hayatımızdaki en hayati hazinelerden biridir. Etrafımızdaki dünya hakkında bize bilgi verir, çevremize ve çevremizin ötesine bakış açımızı şekillendirir. Eğitim, kim olduğumuz ve olacağımız haline geldikçe bizi geliştiren ve şekillendiren bir unsurdur. Ms. Demirtaş