Eğitim Liderleri

Çamlıca – İlköğretim Müdürü

Çok hızlı değişmekte olan bir dünyanın içinde yaşıyoruz şu an. Bu değişime öncülük edenler ve ayak uyduranlar çağı rahatlıkla yakalayabilecekler. Bunun için de doğru yerde, doğru eğitimi almak gerekir. Okulumuz, öğrencilerimizin evrensel değerlerle donanmış, bağımsız, aktif, eleştirel düşünen ve problem çözebilme yeteneğine sahip esnek bireyler olmaları için onlara ilham verme vizyonuyla yola çıkmıştır. Bu görev bilinciyle hareket eden öğretim kadrosuyla çalışıyor olmaktan ve yeni nesillerin eğitimine öncülük etmekten mutluluk duyuyorum. Ms. Payanda

Çamlıca – Müdür Yardımcısı

12 yıldır çocuklarla iç içe çalışan bir psikolog olarak çocukların eğitildiği mekan olan okulun, mutlu bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize bilgileri farklı yollardan daha iyi nasıl öğretebiliriz diye düşünerek, onların oyun oynayarak, yaşayarak, dokunarak, deneyerek, tecrübe ederek, mutlu ve merakla öğrenen çocuklar olmaları için çabalıyoruz.

Her çocuğun potansiyelinin farklı ve biricik olduğunu göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize ışık tuttuğumuz bu eğitim ve öğretim yolunda; akademik kazanımlar, 21.yüzyıl becerileri ve Kilittaşı değerleri anaokulundan başlayarak mezun olana kadar tüm disiplin alanlarında ve her düzeyde tematik bir yaklaşımla öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Gelecekte ulusal ve evrensel düzeyde var olabilme; bilgisi, becerisi ve yetenekleri yanında tutum ve değerleri üst düzeyde gelişmiş bireylerle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bizler de yaptığı işi ve çocukları çok seven mutlu eğitim liderleri olarak, öğrencilerimize hayatlarının en önemli yolculuklarında onlara rehberlik etme adına yanlarında olmanın keyfini yaşamaktayız. Ms. Günak

Çamlıca – Akademik Koordinatör

Hızla değişen dünyaya, çocuklarımızı hazırlamak için onların duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek oldukça önemlidir. Çocukları yalnızca eğitip öğreten değil, onlara önemsendiklerini hissettiren, hayal dünyalarını geliştiren, sorgulatan, eleştirel düşünmelerini sağlayan bir okul toplumu oluşturmak hepimizin önceliğidir. Hızla değişen dünyada eskiden yıllara hatta yüzyıllara yayılan bilgi ve eğitim konusundaki yenilik ve değişimler artık neredeyse günlük hale geldi. Tam da bu nedenle geleceğimize yön verecek çocuklarımızı, bu yenilik ve değişim dünyasında ayakta tutacak, kendi yeniliklerini yapacak ve hayatını kuracak donanıma kavuşturmak, en önemli görevimiz olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızı, geleceğin bilinmezlikleri ile başa çıkabilmeleri için öğretmenlerinin de birer “öğrenen” ve öğrenme yolunda çocuklara iyi model olduğu bir ortamla buluşturmalıyız. Bizler Kilittaşı ailesinde öğrencilerimize kendi hayat yollarında rehberlik etmek için hazır bulunmaktan oldukça keyif almaktayız.

Ms. Tümer

Çiftehavuzlar – Anaokulu Müdürü

21. Yüzyıl insanını yetiştirmek; bireyi kendisi ve çevresi ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı ve üretici bir insan olarak yetiştirebilmenin yollarını bulabilmekten geçer. Öğrencilerine yaratıcılık, sorgulama, iletişim ve iş birligi gibi 21. yüzyıl temel becerileri kazandırmayı hedefleyen kurumumuz; inisiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, üretken ve açık görüşlü dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Biz Keystone paydaşları olarak bu ilke doğrultusunda, onların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimini hedefleyen temelleri baz alarak sürekli öğrenen ve gelişen okul anlayışıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu misyonla ilerlemek, beni eğitimci olarak son derece, çok mutlu ve huzurlu ediyor. Ms. İsmailoğlu

Dragos – Anaokulu Müdürü

Eğitim hayatının ilk basamağı olan anaokulu yıllarında eğitim, çocuklarımızın içindeki öğrenme merakı, yaşam coşkusu, sevme ve sevilme ihtiyacıyla dış dünyayı tanımaya başladığı, kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımında, bilinçli eğitimcilerin ellerinde şekillendikleri, insani değerler bazında derinlik kazandıkları, güvenmeyi öğrendikleri (ki ileride güven verebilen kişiler olabilsinler), yaratıcılık becerilerinin yüceltildiği, yaşam enerjilerinin desteklendiği, keşfedebildikleri, öğrenme deneyiminin tadına vardıkları, “arkadaşlık” kavramını ve önemini anlamaya başladıkları, sabrı ve saygıyı öğrendikleri, iletişim becerilerini, duygu kontrollerini, empati becerilerini geliştirme fırsatı bulabildikleri bir macera olmalıdır. “Anda kalmaya” programlı olan minik öğrencilerimizin, her anlarını kontrollü bir ortamda, ileride sahip olacakları tecrübelerin güçlü temellerinin atıldığı güzel anılara dönüştüğü büyülü bir süreçtir. 11 yıllık aktif meslek hayatımda, meslek sevgimi artıran iyici güç, benimle aynı değerleri taşıyan eğitim kadromuzla birlikte öğrencilerimizin gelişimlerine tanıklık edebilmek, katkı sağlayabilmek ve yeni bir şey başardıklarında kendileriyle gurur duymalarıyla gözlerinde beliren ışığı görebilmektir. Uzm. Psk. Ms. Çatalay