Değerlerimiz

VİZYON

Vizyonumuz; öğrencilerimizin evrensel değerlerle donanmış, bağımsız, aktif, eleştirel düşünen ve problem çözebilme yeteneğine, sahip esnek bireyler olmaları için onlara ilham vermektir.

MİSYON

Misyonumuz, öğrencilerimize kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri öğrenci merkezli bir ortamda yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kibar; Kilittaşı öğrencileri diğer insanlara, canlılara ve çevreye karşı davranış, duygu ve düşünce bakımından duyarlı ve naziktirler.
İyiliksever: Kilittaşı öğrencileri zor koşullarla mücadele eden diğer insanların ve canlıların duygu, düşünce ve şartlarını anlamaya çalışır ve onlara yardım ederler.
Lider: Kilittaşı öğrencileri gerektiğinde inisiyatif alır ve bulunduğu topluma liderlik eder.
İletişimci: Kilittaşı öğrencileri karşısındakini etkin dinleyerek, duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerini birden fazla dilde kendine güvenerek, açık şekilde ifade eder.
Toleranslı: Kilittaşı öğrencileri farklılıkları anlar, farklı olanın doğasına saygı duyar.
Tutarlı: Kilittaşı öğrencilerinin sözleri ve davranışları uyumludur.
Araştırmacı: Kilittaşı öğrencileri araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanır ve etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar.
Şeffaf: Kilittaşı öğrencilerinin özü sözü birdir ve dürüsttürler.
Ilımlı: Kilittaşı öğrencileri diğer birey ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar.

AMAÇLARIMIZ

  • Eğitim, inovasyon ve kişisel gelişim alanlarında kaliteli bir okul kültürü oluşturmak,
  • Öğrenme ve öğretme ortamı için destekleyici, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak,
  • Öğrencilere zenginleştirilmiş çok yönlü öğrenme fırsatları sunmak,
  • Öğrenme ve öğretme ortamı için gelişmiş kaynak ve imkan sağlamak,
  • Öğrencileri sosyal, çevresel ve kültürlerarası aktivitelere yönlendirmek,
  • Velilerin, yerel ve uluslararası paydaşların katkılarıyla okul gelişimini en üst düzeye taşımaktır.