Anaokulu Rehberlik

Okulumuzda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; öğrencilerin kendilerini tanımaları, anlamaları, sahip oldukları özellikleri keşfetmeleri, geliştirmeleri ve içinde bulundukları eğitim öğretim sürecinden en üst düzeyde yararlanmaları için psikolojik danışmanlarımız tarafından yürütülen çalışmalardır. Bizler için öğrencilerimizin bireysel özellikleri, bu özelliklerin fark edilmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. Rehberlik Hizmetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

• Öğrencileri tanımaya yönelik gerçekleştirilen veli görüşmeleri,

• Veli bilgilendirme çalışmaları,

• Öğrencileri tanımaya yönelik gözlem ve bireysel görüşmeler,

• Öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon sürecinin planlanması ve sürdürülmesi,

• Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici sınıf çalışmaları,

• Öğretmen ve yöneticilere yönelik danışmanlık çalışmalarıdır.

Okul öncesi dönem, çocuğun ilk kez evi ve ailesi dışında bir yere ait olma duygusu geliştirdiği, ebeveynlerinin küçük çocuğu olmak dışında roller üstlendiği (arkadaş, öğrenci gibi), aile üyeleri dışında bireylerle iletişime girdiği dönemdir. Gelişimsel anlamda çok önemli olan bu dönemde çocuğun; uyum sağlama, kendini tanıma, duygularını fark etme, iletişim kurma gibi sosyal ve duygusal süreçlerde desteklenmesi çok önemlidir. Psikolojik danışmanlarımız öğrencilerimizin gelişim süreçlerini izlemekte, bu süreçler ile ilgili kayıt oluşturmakta, öğretmen ve veliler ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Rehberlik Servisinden Mesajlar

Erken yaşlardaki öğrenimin bana göre en önemli adımı güvenli ve sıcak bir eğitim ortamıdır. Meslek hayatıma başlarken hedeflediğim tek şey çocukların gelişim serüvenlerine, birey olma yolundaki süreçlerine tanıklık edebilmekti. Bu konuda 4 senedir birlikte çalıştığım Kilittaşı okullarında olduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Kilittaşı okulları olarak ilk önceliğimiz çocuklara verdiğimiz eğitimimiz bir aile sıcaklığında gerçekleştiriyor olmasıdır.

Okul öncesi yaş grubu çocuklarında özellikle sosyal -duygusal gelişim en önemli yapıtaşını oluşturmaktadır. Kilittaşı rehberlik birimi olarak; sosyal -duygusal açıdan yeterli donanıma sahip olan, kişiler arası problem çözme becerileri ve sosyal becerilerinde empati yetenekleri gelişmiş, başarılı, vicdanlı bireyler olarak geleceğe daha sağlıklı ve özgüvenli adımlar atan çocuklar yetiştirmek temel hedefimizdir. Özlem Sürücü


Eğitimin, alanında uzman eğitimciler tarafından öğrencilerin kişilik özelliklerinin, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin detaylı bir şekilde ve yakından tanınması ve öğrencilerin doğru şekilde desteklenerek toplumda gelebilecekleri en üst seviyeye taşınması olduğunu düşünüyorum. Kilittaşı Okulları rehberlik birimi de bu felsefe ile öğrencilerinin yetenek ve özelliklerini tanıyarak potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına, duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerine, yeni ortamlara ve sosyal etkinlikliklere kolayca uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu felsefe ile desteklenen Kilittaşı öğrencileri kendisiyle ve toplumla barışık, meraklı, soru sormaktan çekinmeyen, maceraya atılmayı, yeni şeyler keşfetmeyi seven, amaçlarına ulaşmak için mücadele edebilen, işbirliğine açık ve kolay arkadaşlık kurabilen bireyler olarak geleceğe adım atmaktadır.