Müfredat

ANAOKULU

Kilittaşı,  okul öncesi (hazırlık) sınıfı hedefimiz, bütüncül yaklaşım ve iyi dengelenmiş bir program ile öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilecekleri mutlu ve sevgi dolu bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Dış dünyayı keşfetmeleri için hazırladığımız bu şanslı ortamda, onların  fiziksel, duygusal ve sağlıklı birer birey olarak büyümelerine yardımcı oluruz. Bu kadar erken yaşta farklı dil, din ve kültür ortamında büyüyen  çocuklar, başarının en önemli sırlarından biri olan, her şeye, her yere çabucak, kolayca adapte olmayı farkına varmadan öğrenirler, tıpkı ana dillerini farkına varmadan öğrendikleri gibi.  Biz, okulda öğrendikleri İngilizce, Fransızca ya da Almanca dilini de doğal yaşam akışı içinde ana dili İngilizce, Fransızca, Almanca olan öğretmenler ile başarıyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, 2-6 yaş arasında çocuklar, doğal ortamda bir kaç lisanı aynı anda öğrenme kapasitesine sahiptir. Çok hızla gelişen dünyamızda şimdi ve gelecekteki başarının sırrı olan esneklik ve İngilizceyi ana dil becerisinde konuşan, Fransizca diline hakim, öz güvenli bireylerin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. 

Kilittaşı, okulöncesi (hazırlık) sınıfı programı, çocukların ilk öğrenim adımları için ev sıcaklığında bir ortam yaratırken, ilkokula geçiş döneminde akademik ve duygusal açıdan öğretmenlerimiz tarafından hassasiyet ve özveri ile yönlendirilen  harika bir yolculuktur.

Dil Seçimi

Çamlıca: İngilizce

Çiftehavuzlar: İngilizce – Almanca

Dragos: İngilizce

Acarkent: İngilizce

4 yaşından itibaren ana dil yaklaşımı ile öğrendikleri İngilizce ya da Almanca'nın yanı sıra  Fransızca okulumuzun 2. ana dilidir

İLKOKUL

İlkokul döneminde, öğrencilerimiz tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından araştırmaya, öğrenmeye meraklı, entelektüel ve duygusal olarak okula bağlı olarak yetiştirilirler. Öğrenim yılı içinde öğretmen ve öğrenci birbirini daha yakından tanıyarak güven duygusu, sosyal ve duygusal yetenekleri gelişmiş bireyler olurlar. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi gibi derslerde okuma ve tartışma yoluyla çevrelerini daha iyi tanımaları sağlanır. Gruplar halinde projeler hazırlarlar, dinleme ve topluluk önünde konuşma yetenekleri geliştirilir. Matematik yetenekleri günlük hayatlarının bir parçası olacak şekilde çeşitli kelime problemleri ile pekiştirilir. MEB programı yanı sıra okul öncesinden itibaren, ana dil olarak kabul edilen İngilizce, sınıf seviyelerine göre artarak ilerler ve gelişir.

Yabancı dil olarak kabul edilen Fransızca dersleri, sınıfların yükselmesi ile eşit oranda artarak devam ederken, okul içinde ve dışındaki saatlerde öğrencilerin Fransızcayı pratik edebilmeleri için ortam hazırlanır. Kilittaşı Okulları, çok hızla gelişen dünyamızda şimdi ve gelecekteki başarının sırrı olan esneklik ve İngilizceyi ana dil becerisinde konuşan, öz güvenli bireylerin yetişmesine katkıda bulunur. Diğer okullardan, okulumuza, ara sınıflara gelecek öğrencilerin İngilizce seviyeleri tespit edilir, desteklenmesi gereken durumlarda, yaz okulu ile ve gerekirse okul açıldıktan sonra da eğitim saatleri içinde anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından özel ders takviyesiyle sınıf seviyesine göre yetiştirilir. Kilittaşı İlkokulu öğrencileri, onları ortaokulda bekleyen dönem için kendilerine güvenerek mezun olurlar.                                                                              

ORTAOKUL

Kilittaşı Okulları, MEB akademik programını takip ederken, öğrenci merkezli ve yapılandırıcı yaklaşımlarla planlanmış ders programlarımız ile öğrencilerimize gerekli bilgi ve beceriler kazandırır. Öğrencilerin kendi eşsiz yönlerini ortaya çıkartabilecekleri, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, problem çözme yollarını geliştirebilmeleri için cesaretlendirici bir yol izlenir. Okulumuzun doğal küresel ortamında değişikliklere kolayca adapte olabilen, farklı dil, din, kültür ortamı içinde, bireysel farklılıkları yaşayabildikleri bir ortamda, grup çalışmalarına istekli, uyumlu ve yetenekli öğrenciler yetişir. Eğitim süreci içinde ve dışında tüm öğrenciler merak etmeye, araştırma yapmaya, soru sormaya teşvik edilir ve mutlu birer birey olarak büyümelerine yardımcı olunur. MEB programı yanı sıra okul öncesinden itibaren anadil olarak kabul edilen İngilizce sınıf seviyelerine göre artarak ilerler ve gelişir.

Yabancı dil olarak kabul edilen Fransızca dersleri, sınıfların yükselmesi ile eşit oranda artarak devam ederken, okul içinde ve dışındaki saatlerde öğrencilerin Fransızcayı pratik edebilmeleri için ortam hazırlanır.

Diğer okullardan, ara sınıflara okulumuza gelecek öğrencilerin İngilizce seviyeleri tespit edilir. Desteklenmesi gereken durumlarda, öğrenciler yaz okulunda veya okul dönemi içinde anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen özel ders takviyesiyle sınıf seviyelerine göre yetiştirilir.