Genel Bakış

Okulumuzda MEB eğitim ve öğretim müfredatı yanı sıra, Keystone Uluslararası okulumuzun İngilizce eğitim müfredatı, MEB'in verdiği izin doğrultusunda günlük akışımıza adapte edilmiştir. 

Anaokullarımızda, İngilizce ana dil yaklaşımı olarak, Fransızca ise 4 yaş itibari ile yabancı dil olarak ele alınır.                                                                                                                               

İlkokulda eğitiminin amacı, öğrencileri sanatın ve edebiyatın değişik alanlarında farkındalık yaratarak, onları cesaretlendirmek, desteklemek ve öğrenmeyi teşvik etmektir.

Ortaokul eğitimi ise öğrencilerin bağımsız olma yolundaki gelişimlerinde önemli bir yer tutar. Hem müfredat, hem okulumuz bu konuda destekleyici program sunar. Ayrıca, öğrencilere, sorumluluklarını ve bağımsız kararlar alabilmeleri yetilerini geliştirebilecekleri ortamlar sunar.

İngilizce ve Türkçe çift dilli olan öğrenciler, 5. sınıfa  (ortaokul 1. Sınıf ) geldiklerinde, 1 yıl Fransızca dil ağırlıklı sınıfta okurlar. Okulumuzun 5. sınıfına dışarıdan gelen öğrenciler ise 1 yıl İngilizce dil ağırlıklı sınıfa katılabilirler.

Yabancı öğrenciler için lise eğitimi, Çamlıca Keystone International Schools'da devam etmekle birlikte, Toronto'da bulunan lisemize de, Kilittaşı ya da başka okuldan öğrenciler de başvurabilir. Özel Kilittaşı Anadolu Lisemizi 2019 yılında açmayı planlıyoruz. 

academics-overview.jpg