2015 yılında kurulan Kilittaşı Okulları, Türkçe ve İngilizce sağladığı seçkin eğitimle anaokulundan itibaren öğrencinin içindeki gerçek potansiyeli keşfedip açığa çıkarmayı hedefler.

Eleştirel düşünme ve etkin iş birliği becerileri ile dünyaya anlamlı katkılar sunacak bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Kilittaşı Okullarında Keystone Uluslararası İngilizce müfredatı MEB müfredatına entegre edilerek uygulanmaktadır.

Okulumuz, bireysel farklılıkları gözeten müfredatı ile yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, kültürler arası bilince sahip çift dilli vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kilittaşı Okulları tüm öğrencilerine ve çalışanlarına, farklılığı ve yaratıcılığı benimseyerek farklılıkların anlaşılıp takdir gördüğü ve teşvik edildiği bir ortam sunar.

İlkokulda temel hedefimiz, İngilizce okuma, yazma, konuşma alanlarına hakim, spor, beslenme, hijyen gibi konularda sağlıklı yaşam bilgi ve alışkanlıkları kazanmış, kendisini, içinde bulunduğu toplumu ve dünyayı anlayabileceği bilgi ve donanıma sahip çevresinde olan toplumsal olaylara karşı duyarlılık geliştirmiş, bilim, spor, sanatın farklı dallarında farkındalık kazanmış, kendisi ve çevresiyle barışık nesiller yetiştirmektir.

Ortaokulda temel hedefimiz, akademik altyapıları güçlü, kendi öğrenme sürecini denetleyebilen, Türkçe ve İngilizcede kendini ifade etme gücü ile toplum önünde konuşma becerisi geliştirmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen, toplumsal duyarlılığı güçlü, kendine ve çevresine saygılı, özgüvenli, işbirlikçi bireyler yetiştirmektir.

4 yaşından itibaren ana dil yaklaşımı ile İngilizce ya da Almanca öğrenen öğrencilerimiz, 2. yabancı dil olarak öğrendikleri Fransızcayı, 5. sınıfta gördükleri ağırlıklı Fransızca müfredatı ile konuşur duruma gelmektedir.

Dışarıdan 5. sınıfa kayıt olan öğrencilerimiz kurumun yapacağı değerlendirme sonucuna göre gerek görüldüğü durumda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

2020-2021 öğretim yılında açılması kararlaştırılan Kilittaşı Lisesi’ne devam edecek olan öğrencilerimiz ise Türkiye ve Kanada’da geçerli olan iki diploma ile liseden mezun olacaklardır.