Fransızca

Fransızca okulumuzun yabancı dilidir. 4 yaşında başlar. İlkokul süresince yabancı dil olarak ilerler. İlkokul süresince Türkçe ve İngilizce anadil yaklaşımı ile devam eder. Okulumuzda 5. Sınıflar dil ağırlıklı sınıflardır. Anadili Türkçe ve İngilizce olan öğrencilerimiz 4 yaşından itibaren öğrendikleri Fransızcayı 5. Sınıfın sonunda konuşma seviyesine taşırlar. 6. Sınıfa geldiklerinde Türkçe ve İngilizce anadil yaklaşımı ile devam ederken, Fransızca tekrar yabancı dil olarak devam eder. Fransızcanın çok önem kazandığı 5. Sınıfın sonunda bu dili daha da geliştirmek için okul sonrası konuşma sınıfları ile öğrenciler desteklenir.

Spor Dersi

Okulumuzda ekstra müfredat içinde, her biri ayrı bir öneme sahip olan derslerden biridir Spor. Yaşam boyu spor yapmanın mihenk taşlarının atıldığı bu dönem öğrencilerin farklı spor dalları ile tanıştırmak, ilgisini ve yeteneğini ortaya çıkarmak için öğretimin ilk yılları tartışmasız çok önemlidir. Sanatın, hareket alanı olan spor her öğrencinin ilgi alanı içinde olmayabilir o zaman ekstra müfredat içinde olan sanatın bir başka alanında öğrencinin kendini keşfedeceğine emin olabilirsiniz.

Sanat

‘’Sanatı olmayan toplumlar geleceklerini inşa edemezler.” Okulumuzda sanat çok önem verdiğimiz kuvvetli alanlarımızdandır. Sanat, matematik ile müzik ile tarih, edebiyat, sosyoloji ile buluştuğunda bütüncül bir eğitimden ancak söz edebiliriz. Bu gerçeklikle okulumuzda ekstra müfredat dersleri, okulun matematik, tarih, kimya kadar önemli derslerinden biridir. Sanat içinde kendini tanımlayan, bulan öğrencinin kendi ile mutluluk seviyesinin yüksek olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Kodlama / IT

21. Yüzyıl eğitim ve öğretim yaklaşımları ile kendimizi geleceğe şimdiden uyumlandırmanın telaşı içinde okulumuzda 2016 yılından itibaren kodlama dersleri her seviyede verilmektedir.

Teknoloji ile erken yaşta evinde tanışan çocukların okul müfredatı içinde daha sağlıklı ve bilinçli ilerlemesi için desteklenen bu program, ilgi alanına göre geleceğin teknolojik yaratıcılarını yetiştiriyor.

Rehberlik

Değişen dünyamızda tek olmadığımızı, her birimizin birbirinden farklı kuvvetli veya zayıf alanları olduğunu, kimsenin kimseden üstün olmadığı, aslında her birimizin bütünün bir parçası olduğumuzun bilincinin geliştirilmesi için, okul psikologları tarafından desteklenen bir derstir rehberlik dersi. Bencil yaklaşımların, saygısız tavırların kabul görmediği, uyum içinde yaşamımızı geçirmemiz için ip uçlarının verildiği, bu derste drama, proje çalışmaları vs. gibi çalışmalar, programı hem eğlenceli kılar, hem öğrencilerin bire bir derse katılımı sağlanır.

Müzik

Sanatın bir başka vazgeçilmez bu alanında her bir bireyin kendini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Her birey bir müzik aleti çalmak zorunda değil, ama her bireyin bir ucundan tutabileceği bu alanda çok iyi bir dinleyici, çok iyi bir müzik kültürü birikimi olan bir birey ya da çok iyi alet çalan bir müzik insanı yetiştiriyor olabiliriz.